• Hesabım

Üyelik Sözleşmesi

İşbu sözleşme, Mevlana Sultan Uluslararası İnsani Yardım Eğitim ve Kalkınma Derneği (bundan sonra "Dernek" olarak anılacaktır) ile mevlanasultan.org internet adresinde kayıtlı olan üye (bundan sonra "Üye" olarak anılacaktır) arasında yapılmıştır.

Madde 1: Taraflar

1.1 Dernek:
Adı: Mevlana Sultan Uluslararası İnsani Yardım Eğitim ve Kalkınma Derneği
Uğur Mumcu Mahallesi, 2107 Sokak. NO:65/14 Sultangazi/İstanbul
Web Sitesi: www.mevlanasultan.org

1.2 Üye:
Adı:
Adresi:
E-posta Adresi:
Telefon:

Madde 2: Amaç

2.1 Dernek, uluslararası insani yardım, eğitim ve kalkınma faaliyetlerini desteklemek, toplumsal dayanışmayı artırmak ve ihtiyaç sahibi kişilere yardım etmek amacıyla kurulmuştur.

2.2 Üye, Dernek'in amaçlarına destek olmak, faaliyetlerine katılmak ve üyelik hizmetlerinden yararlanmak istemektedir.

Madde 3: Üyelik Hakları ve Sorumlulukları

3.1 Üye, Dernek'in hedeflerini benimsemeli ve Dernek'in etkinliklerine aktif olarak katkıda bulunmalıdır.

3.2 Üye, Dernek'in yönetmeliklerine, kararlarına ve etik değerlerine uymalıdır.

3.3 Üye, Dernek'in faaliyetlerine katılmak, etkinliklerine destek olmak ve gönüllü çalışmalarda bulunmak için gerekli zamanı ve enerjiyi ayırmalıdır.

3.4 Üye, Dernek'in mali kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla gerekli olan üyelik aidatını düzenli olarak ödemelidir.

Madde 4: Üyelik İşlemleri

4.1 Üyelik başvurusu, Dernek tarafından belirlenen başvuru formunun doldurulması ve gerekli belgelerin ibraz edilmesiyle gerçekleştirilir.

4.2 Üyelik başvurusu Dernek yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Başvurusu kabul edilen üye, Dernek'e üye olarak kaydedilir ve bir üyelik numarası verilir.

4.3 Üyelik, Dernek'in belirlediği süreyle sınırlı olup, belirli bir süre için veya süresiz olarak yapılabilir.

Madde 5: Sözleşmenin Sonlanması

5.1 Üye, Dernek'e yazılı olarak başvurarak üyelikten çekilebilir.

5.2 Dernek, üyenin Dernek'in amaçlarına aykırı davranışları veya Dernek'in yönetmeliklerine uymaması durumunda üyeliği askıya alabilir veya iptal edebilir.

5.3 Üyelik sözleşmesi, üyenin ölümü veya hukuki ehliyetini kaybetmesi durumunda otomatik olarak sona erer.

5.4 Üyelik sözleşmesinin sona ermesi, üyenin Dernek'e olan her türlü maddi ve manevi yükümlülüklerini sona erdirmez.

Madde 6: Diğer Hükümler

6.1 Bu sözleşme, Dernek ile Üye arasında yapılan yazılı anlaşmadır ve tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

6.2 Sözleşmenin herhangi bir maddesinde değişiklik yapılması, tarafların yazılı anlaşmasıyla gerçekleştirilebilir.

6.3 Bu sözleşme, Türk hukukuna tabidir.

İşbu sözleşme, tarafların karşılıklı anlaşmasıyla imzalanmıştır.

Dernek:
Adı:
Yetkili İmza:
Tarih:

Üye:
Adı:
Yetkili İmza:
Tarih: